Ponuka našich služieb:

Štandardné služby.
Nadštandardné služby.

Trénuj, pracuj na sebe, nech si lepší ako ostatní!

Vedenie individuálneho tréningového procesu osobným trénerom, so zameraním na rozvoj kondičných parametrov, dôležitých pre dané športové odvetvie.

Tvorba individuálnych tréningových plánov, zostavených na základe aktuálneho stavu, výkonnostných cieľov, fyziologických a zdravotných predpokladov.

Tvorba tréningových programov pre prípravné a súťažné obdobie jednotlivcov i športových družstiev.

Odborná analýza doterajšieho tréningového programu a nájdenie východísk vedúcich k zefektívneniu tréningového procesu.

Služby objednajte tu.

Tréningový plán pre ženy
 
Zlepši svoj život, znížte svoju telesnú hmotnosť, začni žiť zdravým životným štýlom.

Vedenie individuálneho tréningového procesu osobným trénerom, ako súčasti redukčného programu, vrátane zostavenie vhodného jedálnička a zabezpečenie doplnkov stravy. Súčasťou tohto programu je aj vysvetlenie zásad zdravého životného štýlu a návrh vhodných postupov redukčných programov mimo samotný tréningový proces.

Zabezpečenie odborného zostavenie osobného plánu používanie doplnkov stravy za účelom zvýšenia športovej výkonnosti a za účelom zlepšenia zdravotného stavu.

Služby objednajte tu.

Vráť sa späť k svojmu športu v plnej sile a skvelej kondícii.

Tvorba tréningových programov rekondičného a rehabilitačného charakteru, zameraných na športo

vca v poúrazových stavoch alebo po dlhodobejšom výpadku tréningového zaťaženia.

Služby objednajte tu.

Pracuj na sebe ako profesionál.

Zabezpečenie funkčných a biochemických testov, ich vyhodnotenie a následná aplikácia na tvorbu tréningového plánu.

Výroba ortopedických vložiek do obuvi podľa športových a zdravotných potrieb zákazníka.

Fyzioterapeutické a podiatrickej služby v priamej nadväznosti na pohybový program.

Viac informácií o našich fyzioterapeutických a podiatrických službách nájdete na:
http://www.rehabilitacnistudio.cz

Tréning pre ženy

Pre koho sú naše služby určené?

1. OSOBNÝ TRÉNER:

a) Pre športovcov všetkých výkonnostných úrovní a vekových kategórií, ktorí majú záujem o individuálne vedenie športového tréningu so zameraním predovšetkým na rozvoj špecifických i nešpecifických kondičných schopností.

b) Pre klientov, ktorí chcú zmeniť svoj životný štýl, majú záujem znížiť telesnú hmotnosť a zlepšiť svoju kondíciu a zdravie. Radi Vám pripravíme a zrealizujeme redukčné či rehabilitačný pohybový program, vrátane zostavenie jedálnička a vysvetlenie zásad zdravého stravovania.

Tréning je vedený osobným trénerom, ktorý na Vás odborne dohliadne pri plnení Vášho individuálneho tréningového programu, je zodpovedný za správne vykonanie náplne tréningu a vhodne Vás motivuje k efektívnemu tréningovému nasadeniu.

Spolupráca s nami je určená nielen pre vrcholových a výkonnostných športovcov. Radi sa budeme venovať aj rekreačným športovcom, ktorí majú zapálenie pre šport a chcú svoj športový tréning profesionalizovať.

V neposlednom rade sa naša trénerská činnosť zameriava na tvorbu a realizáciu redukčných a rehabilitačných pohybových programov. Preto sa na nás môžu s dôverou obrátiť aj Tí klienti, ktorí chcú znížiť svoju telesnú hmotnosť, prípadne sa vrátiť k pohybovým a športovým tréningom po zranení či choroby.

Individuálne tréningy sú obvykle vedené na atletickom štadióne av atletickej hale v Jablonci nad Nisou, na atletickom štadióne Slavie Praha vo Vršoviciach av priľahlých atletických posilňovniach. Veľmi radi pre naše pohybové tréningy využívame aj prirodzené prírodné prostredie, ktoré zodpovedá požiadavkám daného pohybového programu. Miesto tréningu je možné dohovoriť aj individuálne, podľa potrieb a možností klienta.

2. TRÉNINGOVÝ PLÁN:

Pre cieľavedomé, ctižiadostivé a pracovitých ľudí, ktorí sú ochotní a schopní trénovať samostatne a chcú svoj športový tréning viesť čo najefektívnejšie za účelom športového rastu, pri zachovaní dobrého zdravotného stavu.

A to formou tvorby individuálneho tréningového programu a konzultáciami o jeho plnení.

Tréningový plán je vytvorený na základe osobného pohovoru a výsledkov záťažových testov.

Sme pripravení pomôcť Vám individualizácie Vášho tréningového programu v mnohých športových odvetviach. Vieme pripraviť tréningové plány rýchlostného, ​​vytrvalostného i silového charakteru podľa potrieb Vášho športového odvetvia alebo podľa Vašich osobných želaní. Vďaka našej odbornosti sme schopní nájsť východiská vedúce k zlepšeniu technicko-taktickej zložky Vášho športového výkonu v mnohých športoch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s